Wysokie IQ w dzieciństwie przyczyną kłopotów w młodości

0
419

Wyniki najnowszych badań zasugerowały, że dzieci z wysokim IQ mogą być bardziej skłonne do eksperymentowania z narkotykami w późniejszych latach swojego życia.  Z raportu wynika, że dotyczy to głównie bystrych dziewczynek.

Testy

W testach udział wzięło blisko 8.000 osób, które w wieku 5 i 10 lat miały wysoki iloraz inteligencji. Okazało się, że osoby te są w większym stopniu skore do korzystania z niektórych narkotyków (głównie marihuany i kokainy) w wieku 16-30 lat.

Dlaczego wysokie IQ  w dzieciństwie zachęca do zażywania narkotyków w przyszłości?  Mechanizm tego zjawiska nie jest w pełni zrozumiany. Naukowcy wysuwają teorię, że może wynikać to z większej otwartości osób z wysokim IQ na nowe doświadczenia.

Warto zauważyć, że część badań wykazała, iż wysoki iloraz inteligencji u dzieci wiąże się z korzystnymi nawykami, takimi jak zdrowa dieta czy aktywność fizyczna, w dorosłym życiu. Jednakże inne rozważania pokazały, że wysokie IQ może wpływać na nadmierne spożywanie, a nawet uzależnienie od alkoholu w kolejnych latach życia.

Dzieci z wysokim IQ

Badania dowiodły, że kobiety z wysokim IQ w wieku 5 lat, ponad dwukrotnie częściej zażywały marihuanę i kokainę w wieku 30 lat, aniżeli te których iloraz inteligencji był niższy. Mężczyźni z wysokim IQ w wieku 5 byli o 50% częściej narażeni na zażywanie amfetaminy, o 65% częściej eksperymentowali z ekstazy, a 57 % częściej zażywali nielegalne narkotyki w wieku 30 lat, w porównaniu z osobami, które mając 5 lat nie rozwiązywały testów IQ tak dobrze.

Pozycja społeczna rodziców, stres psychologiczny w okresie dojrzewania czy status ekonomiczny w dorosłym życiu nie wpływa na ryzyko nielegalnego stosowania narkotyków.

Badanie przeprowadzono, aby określić, jak często uczestnicy eksperymentowali z narkotykami. Potrzebne są dalsze testy, aby w przyszłości naukowcy mogli wyciągnąć wnioski na temat zażywania nielegalnych środków przez inteligentne dzieci.

Rodzice nie powinni dać się zwieść swoim pociechom. Jeśli dziecko osiąga spektakularne sukcesy w nauce, nie oznacza to wcale, że w przyszłości nie będzie próbować narkotyków. Naiwne jest sądzenie, że inteligentne dziecko nie ulegnie wpływowi rówieśników i własnej ciekawości. Warto zauważyć, że inteligentne dzieci są bardziej podatne na sugestie innych. Decydująca jest także ich dociekliwość i skłonność do poszukiwania stymulacji oraz mobilizacji.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here