Naukowcy odkryli ludzkie białko zwalczające białaczkę

0
164

Ostra limfoblastyczna białaczka liniowa (ALL) jest najczęściej pojawiającym się nowotworem hematologicznym u dzieci i młodzieży. Pomimo intensywnej chemioterapii, niektórzy pacjenci choroby – dla takich osób szansa na przeżycie jest niewielka. „Potrzebujemy nowych terapii skierowanych przeciw białaczce zdolnych do zabijania komórek białaczkowych opornych na chemioterapię u pacjentów z nawrotową ALL. Są to komórki najtrudniejsze do zwalczenia, wyzwaniem jest ich zniszczenie komórek przy jednoczesnym zachowaniu nienaruszonych zdrowych komórek” powiedział doktor n. med. Fatih Uckun, pierwszy autor pracy opublikowanej w British Journal of Haematology.

Ludzkie białko zwalczające białaczkę

Limfocyty są rodzajem białych krwinek zaangażowanych w odporność organizmu, są one dzielone na dwie kategorie główne komórki-B lub komórki-T. Nowo odkryte białko ligand CD19-L jest ekspresjonowane na powierzchni limfocytów-T i pozwala im selektywnie łączyć się z receptorem CD19 na powierzchni komórek białaczkowych linii-B, oraz, co ważniejsze z białaczkowymi komórkami macierzystymi (pnia) odpowiedzialnymi za przetrwanie i rozprzestrzenianie się populacji komórek białaczkowych.

W momencie gdy ligand-CD19 przyłączy się do komórek białaczkowych następuje ich śmierć. Białko CD19 jest obficie ekspresjonowane na komórkach białaczkowych linii-B u pacjentów z ALL, natomiast nie występuje na krwinkach czerwonych, komórkach-T, oraz prawidłowych komórkach pnia szpiku kostnego, co sprawia, ze jest specyficzne dla nieprawidłowych komórek linii B i dlatego nadaje się jako cel terapeutyczny.

Opracowanie doktorów

Dr Uckun i współpracownicy wytworzyli i wypreparowali wysoko oczyszczony płynny preparat ludzkiego białka CD19-L. To zrekombinowane białko nie tylko wykazuje selektywne wiązanie do komórek białaczkowych ale także powoduje ich szybkie zniszczenie – w ciągu 24 godzin. Białko CD19-L zabija nawet te komórki białaczkowe, które są wysoce odporne zarówno na chemioterapię, jak i radioterapię.

„Ligand-CD19 oferuje nierozpoznany wcześniej system obrony skierowany przeciwko białaczce i otwiera drogę nowej gamie możliwości leczenia białaczki,” mówi doktor Stuart Siegel, dyrektor Centrum Nowotworów i Chorób Hematologicznych Dziecięcego Szpitala w Los Angeles.

Zanim jednak białko to będzie można stosować w lecznictwie wykonane muszą zostać badania oceniające bezpieczeństwo takiej terapii.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here