Kobiety odczuwają silniej ból

0
205

Ból towarzyszy nam od zarania dziejów i zawsze pojawia się w najmniej spodziewanym momencie.  W powszechnej opinii odczuwanie go jest intensywniejsze u kobiet niż u mężczyzn. Teraz ta teza zyskała naukowe potwierdzenie dzięki badaniom amerykańskich uczonych. O wynikach studium poinformowało branżowe pismo „Journal of Pain”.

Kobiety odczuwają silniej ból

Tematyką „bólową” zainteresowali się naukowcy ze Stanford University School of Medicine, którzy analizowali (liczące ponad 160 000 zapisów) zbiory elektronicznych historii chorób związanych z bólem. O zasięgu projektu najlepiej świadczy fakt, że badana dokumentacja zawierała dane dotyczące 72 000 chorych.
Podstawą doświadczenia stała się ocena stopnia bólu przez pacjentów, którzy subiektywnie wskazywali jego natężenie w skali od 1 do 10 (zero oznaczało brak bólu, natomiast 10 „najgorszy ból, jaki można sobie wyobrazić”). Naukowcy rozpatrywali tylko ból odczuwany podczas przyjęcia do szpitala, z uwagi na potencjalny wpływ podawanych w trakcie leczenia środków przeciwbólowych.
Amerykańskie studium jest prekursorskie, gdyż po raz pierwszy podjęto tak głęboką i obszerną analizę, w której rozważano ból występujący w różnorodnych schorzeniach. Badaczy interesowała nie tylko sama obecność dolegliwości bólowych, ale również stopień ich nasilenia.
Niebagatelną rolę w badaniu odegrała dokumentacja elektroniczna, która jest na razie dostępna w 1-2 proc. szpitali. Dzięki jej systematycznemu wdrażaniu, w ciągu kilku lat każdy szpital w USA ma posiadać komputerową historię choroby pacjentów. W ten sposób analiza danych stanie się szybsza i bardziej precyzyjna.
Według specjalistów odkrycie Amerykanów jest istotne, ale niezbędne są dalsze studia, które pozwolą wyjaśnić zjawisko większej intensywności bólowej u pań. Część naukowców sugeruje,że odczuwanie dolegliwości jest u obu płci identyczne, a różnice wynikają ze zgłaszania przez kobiety silniejszego bólu.
Kolejnym zadaniem, które stoi przed uczonymi, jest znalezienie parametru umożliwiającego obiektywne określenie natężenia negatywnych wrażeń. Może być nim np. substancja znajdująca się we krwi, której poziom byłby sprawdzalny.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here