Czy neurony rozmawiają przez radio?

0
113

Electrochemiczne procesy zachodzące w komórkach układu nerwowego manifestują się nieustannymi fluktuacjami pola magnetycznego, którego zasięg rozciąga się także na obszar sąsiednich neuronów. Czy jednak fluktujące pole wpływa na działanie samych neuronów?

Dotychczas wpływ magnetyzmu na działanie neuronów pozostawał niezbadany

By lepiej poznać zachodzące zjawisko, naukowcy podłączyli 12 elektrod to plastra komórek piramidowych (typu neuronów) wyciętego z kory myszy. W trakcie eksperymentu zaobserwowano, że pola magnetyczne zaindukowane na zewnątrz komórki, spowodowały wyraźną zmianę w potencjale membrany somatycznej, która była zaledwie 0.5mV poniżej warunków progowych. Pomimo małego natężenia, pola mogły znacząco wpływać na potencjał działania komórek, szczególnie gdy użyte zostały pola o niskiej częstotliwości fluktuacji (<8Hz).

Wyniki badań

Dodatkowo, dokonano pomiarów z czterech neuronów zlokalizowanych jeden obok drugiego. Wyniki badań wskazują, że endogeniczna działalność mózgu może wpływać na elektryczne funkcjonowanie neuronów poprzez pole elektromagnetyczne.

Innymi słowy, komórki mózgu mogą komunikować się ze sobą za pomocą fal elektromagnetycznych. Pozostaje czekać aż zjawiska te zostaną na tyle dobrze zbadane, że możliwym stanie się stworzenie interfejsu mózg-maszyna-mózg – przesyłającego informacje nie tylko od mózgu do komputera lecz także w kierunku przeciwnym.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here