Bezsenność a ryzyko zawału serca

0
288

Chroniczną bezsenność wiązano dotąd z depresją oraz lękiem. Dzięki przeprowadzonym na dużą skalę norweskim badaniom okazało się, że bezsenność może zwiększać ryzyko ataku serca. Naukowcy z Norweskiego Uniwersytetu Nauki i Technologii przekonują, że niezbędne są dalsze pomiary w celu potwierdzenia uzyskanych w różnych populacjach wyników oraz zrozumienia, jak brak snu może wpływać na serce. Jeśli zależność  okaże się uzasadniona, rozwiązanie problemów ze snem może mieć istotny wpływ na obniżenie ryzyka zawału. Ludzie powinni być świadomi potencjału tej zależności, ponieważ bezsenność to dość powszechne schorzenie, ale jednocześnie bardzo łatwe do wyleczenia.

Bezsenność,  a serce

W aktualnym sondażu przeprowadzonym przez National Sleep Foundation u około 63% respondentów odnotowano bezsenność, a 43% badanych stwierdziło, że rzadko śpi spokojnie w przeciągu tygodnia. Warto zauważyć, że bezsenność obejmuje nie tylko trudności z zaśnięciem czy utrzymaniem ciągłości snu, ale również problemy snu, który nie jest spokojny i regenerujący. Kilka wcześniejszych rozważań sugerowało istnienie związku między bezsennością a ciśnieniem krwi, ale tylko niewielka część z nich dotyczyła wpływu bezsenności na choroby serca.

W czasie 11 lat obserwacji ponad 50.000 Norwegów, 2.386 po raz pierwszy przeszło atak serca. Po uwzględnieniu znanych czynników zwiększających ryzyko zawału, takich jak podwyższone ciśnienie krwi, wysoki poziom cholesterolu, wiek czy otyłość, naukowcy zaobserwowali, że osoby cierpiące na bezsenność były w większym stopniu narażone na zawał serca aniżeli osoby, które rzadko doświadczały problemów ze snem. U badanych, którzy w ciągu ostatnich miesięcy mieli kłopoty ze snem, odnotowano  45% wzrost ryzyka zawału. Problemy z utrzymaniem snu wiązały się z 30% przyrostem ryzyka. U respondentów, którzy więcej niż raz w tygodniu budzili się niewyspani zaobserwowano 27% podwyższenie zagrożenia zawałem serca.

Zapobieganie problemom ze snem

Naukowcy podsumowują, iż obserwacja bezsenności może dostarczyć w przyszłości dodatkowych informacji w klinicznej ocenie ryzyka, które będą w stanie zapobiegać schorzeniom sercowo – naczyniowym. Częstość występowania bezdechu sennego wśród badanej populacji nie była znana. Bezdech senny jest często związany z otyłością – czynnikiem podwyższającym ryzyko chorób serca oraz zawału. Kardiolog Edward A. Fisher – profesor medycyny sercowo – naczyniowej w NYU Langone Medical Center w  Nowym Jorku uważa, iż niezbędne są dalsze badania, które pozwolą zrozumieć, jak niska jakość snu wpływa na serce. Jeśli bezsenność naprawdę jest związana z ryzykiem zawału serca, wyjaśnienie podstawowych mechanizmów może okazać się niezwykle istotne.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here