Zaloguj się.

Kompendium wiedzy o chorobach

» Główna » Indeks chorób
filtr
Strona 1 2 3 4 ... 141 142 143
Inaczej chondrodysplazja lub chondrodystrofia płciowa to choroba dziedziczna przekazywana jako cecha dominująca. Polega na zaburzeniu kostnienia śródchrzęstnego, wskutek czego kończyny stają się nieproporcjonalnie krótkie wobec tułow

Jest to ślepota całkowita na barwy. Może być wynikiem genetycznego uwarunkowania niedorozwoju czopków lub niedorozwoju barwników wzrokowych. Ludzie cierpiący na achromatopsję nie tylko nie rozróżniają barw (postrzegając świat

Acrodermatitis enteropathica (zespół Brandta, zespół Danbolta-Clossa) – choroba wywołana niedoborem cynku, pojawiająca się u niemowląt wkrótce po odstawieniu od karmienia piersią, charakteryzująca się następującymi cechami:

Acrokeratosis neoplastica (zespół Bazexa, ang. Bazex syndrome, paraneoplasmatic acroceratosis, łac. acrokeratosis Bazex) – rzadki zespół paraneoplastyczny, należący do skórnych rewelatorów chorób nowotworowych, c

Dostosowanie się przodującej główki płodu do kanału rodnego w czasie porodu, możliwe dzięki przesuwaniu się względem siebie kości czaszki w liniach niezrośniętych szw

Inaczej adencja. Jest to wrodzony brak zawiązków zębów stałych lub mlecznych; rozróżnia się adencję całkowitą i częściową. Addononcja całkowita występuje niezmiernie rzadko i

Jest to podstawowy hormon rdzenia

Jest to hormon polipeptydowy przedniego płata

Jest to zjawisko przylegania wirusów do powierzchni komórki, uwarunkowane głównie działaniem sił elektrostatycznych między grupami aminowymi wirusa i grupami fosforanowymi powierzchni komórki. A. w. jest czasami uwarunk

Jest to zniesienie (brak) siły (skurczu). Może się odnosić do mięśni prążkowatych (adynamia mięśni szkieletowych - miastenia) lub gładkich. A. łączy się przeważnie z atonią, jednakże istnieją zespoły chorobowe, w których wzrostowi napięcia

Strona 1 2 3 4 ... 141 142 143