Zaloguj się.

Niedomykalność zastawki aorty

» Główna » Indeks Chorób » Niedomykalność zastawki aorty
Informacje o schorzeniu
Stosowane leki:
Eksperci znający się na tym schorzeniu:

Definicja:

Jest to ostro lub przewlekle występujące upośledzenie zamykania zastawek półksiężycowatych między aortą i lewą komorą. Może być spowodowane deformacją kształtu samej zastawki, rozszerzeniem pnia aorty, wypadaniem płatka zastawki lub jej zniszczeniem.

Etiologia:

Ostra niedomykalność zastawki aorty: ostrą przyczyną jest zajęcie zastawki przez proces bakteryjnego zapalenia wsierdzia, rzadszą— uraz lub rozwarstwienie aorty typu A.

Przewlekła niedomykalność: przyczyną mogą być: powikłania choroby reumatycznej,anomalia wrodzona (zastawka dwupłatkowa), rozszerzenie pnia aorty lub pierścienia zastawkowego (np. u chorego na kiłę lub z zespołem Marfana), pęknięcie zatoki aorty.

Patofizjologia:

Niedomykalność zastawki aorty —> fala zwrotna krwi przez niedomkniętą zastawkę dolewej komory (LK) —> zwiększenie objętości wyrzutowej i (wtórne) objętości krwi powracającej do komory —> obciążenie objętościowe i rozstrzeń lewej komory. Zwiększenie rozciągliwości mięśnia —> przerost ośrodkowy LK. Zwiększona rozciągliwość komory początkowo powoduje tylko ograniczone zwiększenie ciśnienia końcoworozkurczowego. W pierwszym okresie objętość minutowa serca może pozostać prawidłowa, co sprawia, że przebieg choroby jest bezobjawowy. Łagodna lub umiarkowana, przewlekła niedomykalność zastawki aorty może być dobrze tolerowana przez chorego przez wiele lat.Po osiągnięciu określonego rozmiaru przez powiększone serce niemożliwe staje się utrzymanie wystarczającej objętości minutowej —> zmniejsza się rozciągliwość (compliance) komory —> zwiększa się ciśnienie końcoworozkurczowe i objętość końcoworozkurczowa lewej komory.Utrzymująca się przez dłuższy okres niedomykalność zastawki aorty grozi nieodwracalnym uszkodzeniem mięśnia sercowego, które nawet po skutecznej wymianie zastawki może powodować postępującą niewydolność serca.

Klinika:

• Przewlekła niedomykalność zastawki aorty:Rozpoznanie ustala się na podstawie objawów klinicznych, a wyniki badania klinicznego pozwalają na półilościowe oszacowanie stopnia niedomykalności.Na początku choroby tolerancja wysiłku pozostaje prawidłowa, można jednak stwierdzić odchylenia w badaniu fizykalnym. W dalszym przebiegu choroby następuje upośledzenie tolerancji wysiłkowej i rozwój lewokomorowej niewydolności serca z nocną,napadową dusznością.Rzadziej niż u chorych ze zwężeniem lewego ujścia tętniczego występują omdlenia,zaburzenia rytmu, dusznica bolesna lub nagła śmierć sercowa.

• Ostra niedomykalność zastawki aorty:Powoduje gwałtowny rozwój niewyrównanej niewydolności lewej komory serca i obrzęk płuc, ponieważ brak jest czasu na zmiany kompensacyjne mięśnia sercowego.

Naturalny przebieg choroby:

Niedomykalność zastawki aorty może bardzo długo przebiegać bezobjawowo. Odsetek chorych przeżywających 10 lat od rozpoznania łagodnej lub umiarkowanej niedomykalności wynosi ok. 90, w przypadku ciężkiej niedomykalności — 50. Pojawienie się objawów klinicznych pogarsza rokowanie. Obecność dusznicy bolesnej powoduje, że spodziewana długość przeżycia chorego wynosi ok. 5 lat, a niewydolności serca — 2 lata.

Dyskutuj na forum publicznym

Dyskusje z tego forum są także wyświetlane na forum choroby wewnętrzne, kardiologia.
Strona 1
Tytul Wyświetleń Odpowiedzi Ostatni Wpis
Strona 1
Nowy wątek

Treści zawarte w portalu nie mogą być traktowane jako porada lekarska. Pamietaj aby zawsze zgłosić się do lekarza odpowiedniej specjalności celem prawidłowego rozpoznania i leczenia Twoich dolegliwości.