Zaloguj się.

Chłoniaki przewodu pokarmowego o pierwotnie pozawęzłowej lokalizacji

» Główna » Indeks Chorób » Chłoniaki przewodu pokarmowego o pierwotnie pozawęzłowej lokalizacji
Informacje o schorzeniu
Stosowane leki:
Eksperci znający się na tym schorzeniu:

Definicja:

Wśród wszystkich pierwotnie pozawęzłowych lokalizacji chłoniaki przewodu pokarmowego są najczęstsze i stanowią 35% wszystkich przypadków. Wywodzą się one z tkanki chłonnej związanej anatomicznie i czynnościowo z błoną śluzową przewodu pokarmowego(ang. mucose associated lymphatic tissue, MALT-lymphoma = MALToma).Stwierdzana u chorych z chłoniakami MALT translokacja t( 11; 18)(q21 ;q21) powoduje fuzję dwóch genów: inhibitora apoptozy AP12 i genu 18-q MLT. Obecność powstałego w następstwie fuzji genu API2-MLT stwierdza się u 50% chorych z chłoniakami MALT.U 10% tych chorych obserwuje się translokacje t(l;14)(p22;q32).

Epidemiologia:

Występowanie: 0,7/100 000 osób/rok. Chłoniaki złośliwe stanowią 2% wszystkich nowotworów złośliwych przewodu pokarmowego.40% spośród nich to chłoniaki o małej złośliwości, 60% — o dużej złośliwości„Typ zachodni" chłoniaka, stwierdzany w Europie i Ameryce Północnej, występuje najczęściej u osób starszych (po 60. rż.). „Typ śródziemnomorski", zlokalizowany przeważnie w jelicie cienkim, występuje głównie u osób młodych (20,—30. rż.).

Przyczyny:

90%) wszystkich chłoniaków o małej złośliwości typu MALT rozwija się w żołądku na tle przewlekłego zakażenia Helicobacter pylori. W niektórych przypadkach przyczyną choroby może być Helicobacter heilmannii.

Chłoniaki wywodzące się z limfocytów T i towarzyszące enteropatii traktuje się jak powikłanie enteropatii glutenowej.

Lokalizacja:

- Żołądek (ok. 70%, najczęściej chłoniaki typu MALT).

- Jelito cienkie, w tym odcinek krętniczo-kątniczy (ok. 20%).

- Rzadko jelito grube.

Klinika:

We wczesnym okresie choroba ma często przebieg bezobjawowy. Później mogą wystąpić bóle, brak łaknienia, a także tzw. objawy B (gorączka, zmniejszenie masy ciała, poty nocne).

Powikłania:

Krwawienia, niedrożność jelit, perforacja jelit, zespół złego wchłaniania, zespół utraty białka.

Rozpoznanie:

- Badanie endoskopowe + biopsja i badanie histologiczne.

- Badanie rentgenowskie jelita cienkiego (wlew kontrastowy), USG, TK, NMR.

- Laparotomia zwiadowcza.

- Biopsja szpiku kostnego i badanie cytologiczne.

Leczenie:

W zależności od okresu choroby: antybiotyki, leczenie chirurgiczne, chemioterapia i naświetlania(w ramach badań kontrolowanych). U chorych z chłoniakami o małej złośliwości zlokalizowanych w żołądku można osiągnąć remisję po eradykacji Helicobacter pylori. Antybiotykoterapia może być skuteczna także we wczesnych okresach chłoniaka śródziemnomorskiego(IPSID).

Dyskutuj na forum publicznym

Dyskusje z tego forum są także wyświetlane na forum diagnostyka laboratoryjna, hematologia, onkologia kliniczna, transfuzjologia kliniczna, transplantologia kliniczna.
Strona 1
Tytul Wyświetleń Odpowiedzi Ostatni Wpis
Strona 1
Nowy wątek

Treści zawarte w portalu nie mogą być traktowane jako porada lekarska. Pamietaj aby zawsze zgłosić się do lekarza odpowiedniej specjalności celem prawidłowego rozpoznania i leczenia Twoich dolegliwości.